MEHMET İPŞİRLİ

MEHMET İPŞİRLİ
1945 yılında Kayseri’de doğdu, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1967 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1970 yılında ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Kürsüsü’nden mezun oldu. 1971-1976 yılları arasında, İngiltere’de Edinburgh Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. 1976’da mezun olduğu Kürsü’de M. Tayyib Gökbilgin’in asistanı olarak göreve başladı. 1982’de “Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi” adlı tezle doçentliğe, 1988 yılında “Diplomatik Açıdan Mahzar” adlı çalışmasıyla da profesörlüğe yükseldi. Kurucu bölüm başkanı olduğu İstanbul Üniversitesi Arşivcilik Bölümü’nde 1987’den 1999 yılına kadar çalıştı. 1983-2016 yılları arasında TDV İslam Ansiklopedisi projesinde yer aldı. 1990 yılında Amerika’da, 1991’de Londra’da arşiv ve kütüphanelerde araştırmalarda bulundu. 1994-97 yılları arasında Malezya Kuala Lumpur’da International Institute of Islamic Thought and Civilization’de iki yıl dersler verdi, Master-Doktora tezleri yönetti. 1999-2015 yılları arasında Fatih Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Mart 2015’den beri İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok sempozyumda ve kongrede tebliğler sundu. Tarih-i Selânikî (1989), Tarih-i Naima (2007) ve Târîh-i Cevdet’i, 1. Cilt (2018) yayınladı. Osmanlı ilmiyesi, müesseseleri ve tarih yazıcılığı konularında makaleler kaleme aldı. TDV İslam Ansiklopedisi’nde 200 civarında madde yazdı. Türk Tarih Kurumu şeref üyesidir. 2018 yılı tarih ve sosyal bilimler alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜLTEN