MEHMET EMİN DİNÇ

MEHMET EMİN DİNÇ
5 Mayıs 1964’te Erzurum’da doğdu. 1974’te ilkokulu, 1977’de ortaokulu, 1979-1980 öğretim yılında da liseyi bitirdi. 1980’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne girdi, iki yıl burada okuduktan sonra, yatay geçişle Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na geçti. İki yıl da burada sürdürdüğü lisans eğitimini Haziran 1984’te tamamladı. 1988-1992 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamlayıp, 1993’de de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda Doktora eğitimine başladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Ahmet Özgiray’ın danışmanlığında yürüttüğü “Halil (Kut) Paşa’nın Askerî ve Siyâsî Fââliyetleri”nin konulu doktora tez çalışmasını Aralık 1998’de tamamladı. 1984-1993 arasında Hacettepe Üniversitesi ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Okutmanı olarak, 1993-1998 arasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1999-2001 arasında Sakarya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptıktan sonra Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine atandı. Halen Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

BÜLTEN