MEHMET YAŞAR ERTAŞ

MEHMET YAŞAR ERTAŞ
1970’de Erzurum’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1992’de mezun oldu. Aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde, “Mora’nın Fethinde Osmanlı Sefer Organizasyonu” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1994’te meslek hayatına öğretmen olarak başladı. Ardından araştırma görevlisi olarak üniversiteye geçen Ertaş, 2001’de yardımcı doçent, 2007’de doçent ve 2013’te profesör oldu. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sultanın Ordusu, Karaağaç-ı Gölhisar (Acıpayam) Kazası ve Sırrı Efendi, Risâletü’t-Târih-i Nâdir Şâh adlı üç müstakil kitabı bulunmaktadır. Eskiçağ’dan Cumhuriyet’e Homa (Gümüşsu) Tarihi, Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası ve Osmanlı’da Siyaset ve Diplomasi adlı üç editoryal çalışması bulunan Ertaş, Osmanlı savaş, sosyal ve ekonomik tarihi üzerine çok sayıda makale kaleme almıştır. Halen Osmanlı dönemi savaş tarihi ve seyahatnameler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

BÜLTEN