MALCOLM BARBER

MALCOLM BARBER
Tam adıyla Malcolm Charles Barber 1943 senesinde doğmuş, 1964’te lisans derecesini almıştır. Yüksek lisans eğitimini disiplinlerarası bir kurum olan BSR’de (British School at Rome) 1966’da tamamlayan Barber 1968’de doktor unvanına sahip oldu. Tapınak Şövalyeleri hususunda dünyada yaşayan en büyük uzman olarak anılan Berber, tüm çalışmalarını Ortaçağ Avrupa ve Haçlı tarihi üzerine yapmış, bu alanın bir takım ana kaynaklarını İngilizceye kazandırmıştır. 2004 Eylül ayında Reading Üniversitesinden emekli olduğunda Ortaçağ Avrupa Tarihi Profesörü idi. Telif ettiği ve çevirdiği 10’dan fazla kitabı bulunmaktadır. Bunlardan iki tanesi Türkçeye çevrilmiştir. (Tapınak Şövalyelerinin Tarihi: Yeni Şövalyelik, çev. Berna Ülner, Kabalcı 2006; Tapınak Şövalyelerinin Yargılanışı, çev. Nuri Plümer, Phoenix, 2009)

BÜLTEN