KEMAL BEYDİLLİ

KEMAL BEYDİLLİ
Lisans derecesini 1968 yılında İstanbul Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise 1975’te bitirdiği Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi’nden aldı. Osmanlı ve Avrupa tarihi, diplomatik ilişkiler, sefirler ve sefaretnameleri, islahat teşebbüsleri, yenileşme ve yeniden yapılanma, gayrimüslimlerin hukuki durumu ve uygulanan kilise siyaseti ağırlıklı olarak üzerinde durduğu konular oldu. Makaleler ve Diyanet İslam Ansiklopedisi’ndeki maddeler dışında çeşitli konularda kaleme aldığı kitaplara, ayrıca kitap ve makale olarak çeşitli tercümelere imza attı. Çalışmalarından bazı örnekler: Sokullu döneminde Lehistan Kral Seçimlerine Türklerin Yaptığı Müdahaleler (Doktora, 1976), 1790 Osmanlı-Prusya İttifakı (1984), Büyük Friedrich ve Osmanlılar (1985), II. Mahmud Devrinde Katolik Ermeni Cemaati ve Kilisesinin Tanınması (1995), Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane ve Mühendishane Matbaası (1995), Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü (2001), Bir Yeniçerinin Hatıratı (terc. 2003), Rönesans Papalarının Türklerle İşbirliği (terc. 2003).

BÜLTEN