JOVO MILADINOVIC

JOVO MILADINOVIC
Yeniçağ ve Yakınçağ tarihi üzerine çalışmış ve Güneydoğu Avrupa ve Doğu Akdeniz’e bölgesel olarak odaklanan yeni askeri, imparatorluk, sosyal ve denizcilik tarihi araştırma alanlarında uzmanlaşmış bir tarihçidir. 2016’ta yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamam- ladıktan sonra, doktora çalışmalarını Berlin Humboldt Üniversitesi’nde (2021) tamamladı. “Heroes, Traitors, and Survivors in the Borderlands of Empires: Military Mobilizations and Local Communities in the Sandžak (1900s-1920s)” başlıklı doktora teziyle 2023 yılında Michael Zikic Vakfı’nın Andrej Mitrovic Ödülü ile Türkoloji, Osmanlı Çalışmaları ve Türkiye Araştırmaları Derneği tarafından verilen üstün başarı ödülünü almıştır. Araştırmaları, Yüksek Lisans Öğrencileri için Türkiye Bursu, Doktora Adayları için DAAD Bursu, Viyana Üniversitesi’nde CENTRAL Bursu, Dr. August ve Annelies Karst Vakfı Araştırma Bursu ve Baden- Württemberg Vakfı Doktora Sonrası Araştırmacılar için Araştırma Bursu dahil olmak üzere çok sayıda burs ve hibe ile ödüllendirilmiştir. Halen Almanya’da bulunan Konstanz Üniversitesi’nde araştırma ve öğ- retim görevlisi olarak çalışmakta ve Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Orta Avrupa arasındaki bağlantılı ve bağlantısız tarih üzerine araştırmalar yürütmektedir. Osmanlı İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti ve Habsburg Monarşisi’nin denizde sınırlama konusundaki imparatorluk algılarını ve uygulamalarını karşılaştırarak incelemeyi amaçlıyor.

BÜLTEN