JOSETTE ELAYI

JOSETTE ELAYI
Antik Çağ tarihçisi Elayi, Fenike ve Yakın Doğu tarihi alanında uzmandır. Yazdığı tarih ve tarihi romanlarla gerek Fransa gerekse dünya çapında üne kavuşmuştur. Tarih alanında yaptığı çalışmalar neticesinde Fransa Devleti tarafından Légion d’honneur (Onur Nişanı) ile ödüllendirilmiştir.

BÜLTEN