HÜSEYİN AZİZ AKYÜREK

HÜSEYİN AZİZ AKYÜREK
Hüseyin Aziz Akyürek, 1888’de Trabzon’da doğdu. Babası Edirne Vilayeti Defterdarı Erzurumlu Mehmed Mithad Efendi, annesi Hanife Lebibe Hanım’dır. Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane’den 1902 yılında mezun oldu. Çeşitli kamu görevlerinin ardından, 1911’de İttihat ve Terakki Fırkası’nın Genel Sekreterliği görevini üstlendi. Fransızca ve Ermenice yazıp konuşabilen Aziz Bey, Ağustos 1914’te Emniyet-i Umumiye Kısm-ı Siyasi Müdür Yardımcılığı’na atandı. Aynı sıralarda Teşkilat-ı Mahsusa Heyet-i İdaresi’nde yer aldı. Nisan 1916’da Emniyet-i Umumiye Müdürlüğü’ne tayin edildi. Aziz Bey’e Birinci Dünya Savaşı bitmeden birkaç gün önce Stockholm Sefareti Ticaret Ataşeliği görevi verilse de kendisinin görevine başlayamadığı ve sonrasında yurda döneceği Sakarya Zaferi’ne kadar Berlin’de kalmayı tercih ettiği biliniyor. Eylül 1922’de Saruhan Sancağı Mutasarrıfı, Ağustos 1923’te İzmir Valisi ve 1924 sonunda aynı şehirde Cumhuriyet Halk Fırkası’ndan Belediye Başkanı oldu. 1927’de başladığı Erzurum Milletvekilliği görevini 4, 5, 6 ve 7. dönemlerde de sürdürdü. 1946’da milletvekili seçilemeyen ve bir sene sonra emekliye ayrılan Hüseyin Aziz Akyürek, 15 Ağustos 1951’de hayatını kaybetti.

BÜLTEN