HERWIG WOLFRAM

HERWIG WOLFRAM
Viyana Üniversitesi’nden emekli Orta Çağ Tarihi profesörüdür. Erken [dönem] halkları ve Orta Çağ Tarihi üzerine çok sayıda kitap ve makale yayımlamıştır. Bunlardan bazıları; Die Goten (2009) [Gotlar], Gotische Studien. Volk und Herrschaft im frühen Mittelalter (2005) [Got Araştırmaları. Erken Orta Çağ’da Halk ve Yönetim], Die Goten und ihre Geschichte (2005) [Gotlar ve Tarihleri], Die 101 wichtigsten Fragen. Germanen (2008) [101 Önemli Soru. Germenler] ve Konrad II. 990–1039 (2016). Wolfram ayrıca, C. H. Beck Yayınları’nın “Erken [Dönem] Halkları” serisinin editörüdür.

BÜLTEN