HERAKLEITOS

HERAKLEITOS
Sokrates öncesi doğa düşünürlerinin en etkili ve ünlü isimlerinden Herakleitos’un MÖ yaklaşık 540-480 yılları arasında yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Yaşamı ve düşünceleri hakkındaki kısıtlı bilgiler, kendisinden sonraki yazarların eserlerinden edinilmektedir. Düşüncelerini muğlak ifadelerle aktarmış olduğu için “Karanlık” lakabını almıştır. Bununla birlikte ortaya koyduğu birçok teori, yüzyıllar boyunca düşünce dünyasında iz bırakmış ve çoğu düşünürü etkilemiştir.

BÜLTEN