HAYRETTİN İHSAN ERKOÇ

HAYRETTİN İHSAN ERKOÇ
1985 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (2002-2006). Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı’nda yaptı (2006-2008) ve Eski Türklerde Devlet Teşkilâtı (Gök Türk Dönemi) başlıklı teziyle tamamladı. Aynı yerde aldığı doktora eğitimini (2009-2015) ise General Li Jing’in Askerî Düşüncesi ve Doğu Göktürk Kağanlığı’nın Çöküşü başlıklı teziyle bitirdi. Doktora sırasında Avusturya’da Alpen-Adria Universität Klagenfurt Institut für Geschichte’de Erasmus değişim öğrencisi olarak eğitim aldı (2010-2011). 2011-2017 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2017’de aynı anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı, 2018-2020 arasında Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etti. 2020 yılında Genel Türk Tarihi alanında Doçent unvanını aldı ve görevini hâlen burada Doç. Dr. olarak sürdürmektedir. Göktürk dönemi ağırlıklı olmak üzere İslam-öncesi Türklerde teşkilat, ordu, din, mitoloji ve toplumsal yapı gibi konular çalışmaktadır. Sunzi Bingfa’nın İngilizce ve Türkçe Çevirileri (İstanbul, 2017) başlıklı kitabının ve Hasan Enver Paşa’nın makalelerinden yayına hazırladığı Türklerin Menşeine Dair (İstanbul, 2021) başlıklı kitabın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında yayımlanmış çeşitli makaleleri, kitap bölümleri, bildirileri ile çevirileri bulunmaktadır.

BÜLTEN