HATİCE AYDIN

HATİCE AYDIN
18 Ekim 1974’te Tokat-Turhal’da doğdu. 2005’te Açık Öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Lisans eğitimine başladı: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN danışmanlığında hazırladığı, iki dönem olmak üzere “Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran-7 Ağustos 1867)” ve “Rum İsyanı (1821-1830)” adlı tezleriyle 2009’da mezun oldu. Aynı üniversite ve bölümün Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 2010’da başladığı Yüksek Lisans programını Prof. Dr. Muallâ UYDU YÜCEL danışmanlığında hazırladığı “Bizans Kaynağı Theophanes Confessor’un Kroniği’nde Türkler: 284-813 (Açıklama, İnceleme, Değerlendirme)” adlı tezi ile 2013’te tamamladı. Yine aynı üniversite ve bölümün Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 2016’da başladığı Doktora programından Prof. Dr. Ebru ALTAN danışmanlığında hazırladığı “İmparator I. Manuel Komnenos Dönemi Bizans Dış Siyâseti: Batılılar, Türkler ve Haçlılarla İlişkiler (1143-1180)” adlı tezi ile 2024’te mezun oldu. 2007-2008 yıllarında özel bir kurumda, 2011 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde İngilizce dil dersleri aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Kaynak dillerinden Latince ve Grekçe öğrenme süreci devam etmektedir. Aile büyüklerinin tümü; Osmanlı Devleti’nin XVI. yüzyılda Kırım’dan gönderdiği hocaların İslâm’a davetine 200 yıl kadar direndikten sonra Gök Tanrı inancını terk edip Müslüman olan, 1887’de (Rûmi 1303) Sultan II. Abdülhamid’in daveti ile istedikleri yere yerleşebilme şartları kabul edildikten sonra Kuzey Kafkasya’dan Tokat’a göç eden Karaçay Türklerindendir. Babası Garça’nın (Karca) dokuzuncu kuşak torunudur. Annesi Kuban, Oka ve Mama soyundandır.

BÜLTEN