HATİCE AYDIN

HATİCE AYDIN
18 Ekim 1974’te Tokat/Turhal’da doğdu. 2005’te Açık Öğretim Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Lisans eğitimine başladı: Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan danışmanlığında iki dönem olmak üzere “Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati (21 Haziran-7 Ağustos 1867)” ve “Rum İsyanı (1821-1830)” adlı tezleriyle 2009’da mezun oldu. Aynı üniversite ve bölümün Genel Türk Tarihi Ana Bilim Dalı’nda “Bizans Kaynağı Theophanes Confessor’un Kroniği’nde Türkler: 284-813 (Açıklama, İnceleme, Değerlendirme)” adlı tezi ile Yüksek Lisans programından (2010-2013) mezun oldu. Yine aynı üniversite ve bölümün Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda 2016 yılı güz döneminde başladığı Doktora programına devam etmektedir. 2007-2008 yıllarında özel bir kurumda, 2011 yılında Galatasaray Üniversitesi’nde İngilizce dil dersleri aldı. Kaynak dillerinden Latince ve Grekçe öğrenme süreci devam etmektedir. Aile büyüklerinin tümü 1887’de (Rûmi 1303) Sultan II. Abdülhamid’in daveti üzerine, istedikleri yere yerleşebilme şartları kabul edildikten sonra Kuzey Kafkasya’dan Tokat’a göç eden Karaçay Türklerindendir. Babası Garça’nın (Karca) dokuzuncu kuşak torunudur. Annesi Kuban ve Mama soyundandır

BÜLTEN