HALİM GENÇOĞLU

HALİM GENÇOĞLU
Tarihçi, Afrika çalışmaları ve sömürge tarihi uzmanı. (1981, Trabzon.) Türkiye’de çeşitli üniversitelerde Osmanlı ekonomi tarihi ve müzikoloji üzerine ihtisasından sonra sömürge tarihi çalışmalarına yöneldi ve bu vesileyle bazı Afrika ülkelerinde çalıştı. 2009 yılında Güney Afrika’da Cape Town Üniversitesi’nde yeniden bir yüksek lisans tezi çalışmasına girerek “Afrika’da Osmanlı Varlığı” adlı Honor projesini tarih bölümünde Prof. Dr. Nigel Worden’la tamamladı. Aynı fakültenin Teoloji departmanında Müderris Ebubekir Efendi’nin Ümit Burnu’ndaki faaliyetleri konusunda yazdığı yüksek lisans tezini 2013 yılında dereceyle tamamladı. 2017 yılında aynı fakültenin Yahudi Tarihi ve Dili bölümünde Afrika-Orta Doğu’daki Yahudi yerleşmelerini ve inanç yapılarını Tevrat’taki Siyonizm ve Siyasi Siyonizm ölçeğindeki araştırmalarını Doktora tezi olarak tamamladı. Çalışmaları İngilizce, Fransızca, Türkçe, Afrikansca makale ve kitap olarak yayınlandı. Cape Town Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde araştırmacı olarak görev yapmakta olup Türkiye-Afrika İlişkileri üzerine sekiz kitabı bulunmaktadır.

BÜLTEN