HÂCER KILIÇASLAN

HÂCER KILIÇASLAN
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda görev yaptı. Hâlen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

BÜLTEN