GUNTHER VON PAIRIS

GUNTHER VON PAIRIS
Gunther, Orta Çağ Avrupa’sındaki teknolojik ilerlemelere katkılarıyla da bildiğimiz Cistercien Tarikatı’na mensup Pairisli Alman bir keşiştir. Hayatı hakkında fazla bilgiye sahip olmamakla birlikte büyük olasılıkla takribi 1150 yılında Hohenstaufen Hanedanlığı’na tâbi şövalye sınıfı Alsacelı bir ailede dünya geldi. 1180-1181 yıllarında İmparator Friedrich’in oğlu Prens Konrad’ın eğitmenliğini üstlendiğini, 1085 yılına kadar Hohenstaufen Hanedanlığı’nın saray muallimi olduğunu ve yine aynı sarayda poeta laureata olduğunu bilmekteyiz. Kendinden scholasticus olarak bahsetmesinden 1203 dolaylarında manastır hayatını seçmeden önce bilgi peşinde koşan bir âlim olduğunu anlıyoruz. Teoloji ve tarih üzerine Latince eserler veren Gunther 1210–1220 yılları arasında keşişi olduğu Pairis Manastırı’nda hayata veda etti.

BÜLTEN