GREGORY FREMONT-BARNES

GREGORY FREMONT-BARNES
Oxford Üniversitesi’nde, Modern Tarih alanında doktorasını tamamlayan Gregory Fremont-Barnes aynı üniversitenin Savaş Çalışmaları biriminde ve Sandhurst’taki Kraliyet Askerî Akademisi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Görev tanımı içinde askerî öğrenciler ile Birleşik Krallık’ta ve yurt dışında görevlendirilen muvazzaf subaylara tarih öğretimini arazide vermek de bulunmaktadır. Yazarın Osprey için kaleme aldığı çalışmalar arasında “Önemli Tarihi Olaylar” serisinden Fransız İhtilal Savaşları (7), Yarımada Savaşı (17), İngiliz-Afgan Savaşı (40), Boer Savaşı (52), Berberi Korsanlar Savaşı (66) ve Hint İsyanı (68), “Seferler” serisinden Trafalgar (157), “Savaşçılar” serisinden Nelson’un Denizcileri (100) ve Nelson’un Subayları ve Subay Adayları (131) ve “Baskın” serisinden Kim Kazanır: SAS ve İran Büyükelçiliği Kuşatması, 1980 (4) bulunmaktadır. Fremont-Barnes aynı zamanda üç ciltlik Fransız İhtilali ve Napoléon Savaşları Ansiklopedisi ile iki ciltlik 1760-1815, Siyasi İhtilaller ve Yeni İdeolojiler Çağı Ansiklopedisi gibi kaynak kitapların editörlüğünü de yapmıştır. Beş ciltlik Amerikan Devrim Savaşı Ansiklopedisi’nin editörlerinden biri de yine odur.

BÜLTEN