GREGOR SCHÖLLGEN

GREGOR SCHÖLLGEN
1952 Düsseldorf doğumludur. 1985’ten beri Erlangen Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi kürsüsünde profesör, aynı bölümde Uygulamalı Tarih Merkezi’nin de yöneticisidir. Ayrıca Willy Brandt’ın terekesini yayına hazırlayanlardan da olan Schöllgen modern tarihe dair çok sayıda kitap kaleme almıştır. Özellikle birincil kaynaklardan beslenen Jenseits von Hitler. Die Deutschen in der Weltpolitik von Bismarck bis heute [Hitler’in Ötesinde. Bismarck’tan Günümüze Dünya Siyasetinde Almanlar] kitabı Alman dış siyasetinin tam bir panoramasını çıkarmaktadır.

BÜLTEN