GIOSAFAT BARBARO

GIOSAFAT BARBARO
Venedikli asil bir ailenin çocuğu olan Giosafat Barbaro 1413 yılında doğdu. 1436’da bugünkü Güney Rusya ve Ukrayna’yı da kapsayan Deşt-i Kıpçak sahasına giderek tam 16 yıl boyunca burada yaşadı ve 1452 yılında doğduğu şehir olan Venedik’e döndü. Bir süre sonra Venedik Cumhuriyeti’nin temsilcisi olarak Arnavutluk’a gönderildi. Burada birtakım idarî, askerî ve diplomatik görevler üstlendi. 1473- 1478 yılları arasında diplomatik bir misyonla Akkoyunlu mülkünü yani İran ve Doğu Anadolu’nun muhtelif şehirlerini dolaştı ve bu seyahatine ait notları 1487 yılında kaleme aldı. Kendisine verilen görevi ifa ettikten sonra memleketine dönen Barbaro, Venedik Bilgeler Konseyi üyesi oldu. 1494 yılında, 81 yaşında iken, hayata gözlerini yumdu.

BÜLTEN