FATİH BOZKURT

FATİH BOZKURT
1978 yılında Manisa’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 2000 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı’nda 2003 yılında bitirdi. 2011 yılında “Tereke Defterleri ve Osmanlı Maddî Kültüründe Değişim (1785-1875 İstanbul Örneği)” başlıklı doktora tezini Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarını yürüten Bozkurt, sosyal tarih ve kültür tarihinin değişik alanlarında, özellikle de Osmanlı maddî kültürü alanında çalışmalar yapmaktadır. Bozkurt, 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı, halen aynı bölümde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

BÜLTEN