FAHİR ARMAOĞLU

FAHİR ARMAOĞLU
22 Eylül 1924’te Gelibolu’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Balıkesir’de yaptıktan sonra, 1943’te o zamanki adıyla Siyasal Bilgiler Okulu’na girdi ve 1947’de bu okulun Siyasi Şubesi’nden (Diplomasi Şubesi) mezun oldu. Bir süre Milli Eğitim Bakanlığı Kültürel Dış Münasebetler Şubesi’nde çalışan Armaoğlu 1948 Haziran’ında S.B.O. Siyasi Tarih Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. 1949’da Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavları vererek bu fakülteden hukuk diploması aldı ve sonra da hukuk lisansiyesi olarak doktora çalışmalarına başladı. 1953’te “Seçim Sistemleri” adlı doktora tezi ile bu Fakülteden Hukuk Doktoru unvanını aldı. Prof. Armaoğlu, 1956’da Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Doçenti ve 1963’te de Siyasî Tarih Profesörü oldu. 1953-1954’de ABD’nin Minnesota Üniversitesi’nde Amme İdaresi (Kamu Yönetimi) öğrenimi gördü ve 1959-1960’da Harvard Üniversitesi’nin Russian Research Center’ında ve 1960-1961’de de Stanford Üniversitesi’nin Hoover Institution on War, Peace and Revolutions’ında Sovyet Rusya üzerine inceleme ve araştırmalar yaptı. Prof. Armaoğlu 1965-66’da Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanlığı, 1968-69’da Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 1968-71’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği, 1971-73’te ODTÜ Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve 1966-75’te Türkiye İş Bankası İdare Meclisi Üyeliği yaptı. 1976 Ekim’inde Ankara Üniversitesi’nden ayrılan Prof. Armaoğlu, Türk Tarih Kurumu üyeliği ve Atatürk Yüksek Kurumu üyeliği görevlerinde bulundu. Prof. Armaoğlu İngilizce ve Fransızcanın yanında ayrıca Rusça da biliyordu. 10 Haziran 1998’de vefat etti.

BÜLTEN