EYYUB ŞİMŞEK

EYYUB ŞİMŞEK
İskenderun’da doğdu. 2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 2005 yılında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olan Şimşek, 20092010 yılları arasında Fransa’da INALCO’da (Doğu Dilleri ve Kültürleri Enstitüsü) eğitim görmüş ve Fransız Arşivlerinde çalışmıştır. 2013 yılında doktorasını tamamlayan Şimşek, 2014 yılından beri Aksaray Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şimşek 19. Yüzyıl Osmanlı tarihi üzerine çalışmaktadır.

BÜLTEN