EVREN MERCAN

EVREN MERCAN
1978 yılında Rize’de doğdu. Kadıköy Fenerbahçe Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. 2011 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nde Harp Tarihi ve Strateji üzerine öğrenimini tamamladı. “Osmanlı Bahriyesi’ndeki İlk Denizaltılar Abdülhamid ve Abdülmecid Denizaltıları” adlı yüksek lisans tezi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından prestij kitap olarak yayımlandı. Aralık 2015’te Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde “Sultan II. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejileri Çerçevesinde Gemi Tedarik Ve İnşa Faaliyetleri” adlı doktora çalışmasını birincilikle tamamladı. Bu çalışma Eylül 2018’de Dergâh Yayınları tarafından “II. Abdülhamid Dönemi Deniz Stratejisi” adıyla kitap olarak basıldı. 2020 yılında “93 Harbi Deniz Harekâtı” kitabı Selenge Yayınlarından çıktı. Kendisinin deniz harp tarihi ve stratejisi ile ilgili ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri, uluslararası kitap bölüm yazarlığı dışında muhtelif dergilerde de makale ve yazısı bulunmaktadır. Şu anda Millî Savunma Üniversitesi Atatürk Stratejik Araştırmalar ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (ATASAREN) bünyesinde Dr. Öğr. Gör. olarak deniz harp gemileri, deniz harbi ve doktrinleri üzerine dersler vermektedir.

BÜLTEN