ERHAN ÇİFCİ

ERHAN ÇİFCİ
Lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans ve doktora süreçlerini ise Harp Tarihi alanlarında tamamladı. Yazar, yayına hazırlayan ve mütercim olarak “316 Gün: Albay Nuri Pamir’in Kore Savaşı Günlüğü ve Mektupları” (Puna Pamir ile beraber – 2014); “Kutü’l-Amare Kahramanı: Halil Kut Paşa’nın Anıları” (2015); “Şark Cephesi’nden Kore’ye Bir Türk Generali: Tahsin Yazıcı’nın Askerlik Serüveni” (Telif – 2015); “Topyekûn Harp” (Aynur Onur Çifci ile beraber – Tercüme 2017); “İdealist, İttihatçı Bir Muallim: Selim Sırrı Tarcan” (2017); “Kut Almış Ordunun Zaferi: Kutü’l Amare” (Telif – 2017); “Teşkilat- ı Mahsusa: Kafkasya ve Balkanlarda Operasyonlar” (2018); “Kâzım Karabekir – Hayatım” (2019); “Kâzım Karabekir – İttihat ve Terakki Cemiyeti” (2019); “Kâzım Karabekir – İstiklâl Harbimizde Enver Paşa ve İttihat ve Terakki Erkânı” (2019); “Bir Darbeci Subayın (Bahtiyar Yalta) Hatıraları: 27 Mayıs 1960, 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1963” (2020); “Ali İhsan Sâbis – Millî Mücadele Hatıraları” (2021) adlı kitapları literatüre kazandırdı. Askerî Tarih, İç Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler konularında muhtelif makale ve yazıları da bulunan Dr. Erhan Çifci halen MSÜ Hava Harp Okulu bünyesinde “Dünya Askerî Tarihi” ve “Çağdaş Dünya ve Türkiye Tarihi” dersleri vermektedir.

BÜLTEN