ELI R. LEBOWITZ

ELI R. LEBOWITZ
Çocuk ve ergen psikoloğu ve Yale Çocuk Araştırma Merkezi’nin Anksiyete ve Duygudurum Bozuklukları Programı’nın yöneticisidir. Araştırmaları, anksiyete bozukluklarının gelişimi, nörobiyoloji ve tedavisine odaklanmakta; bu bozukluklarda kuşaklar arası ve ailesel etkilere özel vurgu yapmaktadır. Dr. Lebowitz, çok sayıda araştırma projesinde baş araştırmacıdır ve çocukluk ve ergenlik kaygısı üzerine çok sayıda araştırma makalesi ve kitabın yazarıdır. Ayrıca kaygı, OKB ve ilgili sorunları olan çocuklar ve ergenler için SPACE (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) adlı ebeveyn temelli bir tedavi programı geliştirmiştir. SPACE, kontrollü klinik çalışmalarda test edilmiş ve etkili olduğu görülmüştür. Lebowitz, klinik ve nörobiyolojik araştırmalar yoluyla yeni keşifler yapmanın ve çocuklara-ailelere yardım etmenin onu işine tutkuyla bağlı kıldığını söylüyor.

BÜLTEN