EBU DÜLEF

EBU DÜLEF
Arap seyyah, edip ve coğrafyacı Ebû Dülef Mis‘ar b. Mühelhil el-Hazrecî el-Yenbûî’nin doğum ve ölüm tarihleri hakkında net bilgi bulunmamakla beraber, X. yüzyılın başlarında doğduğu ve 1000 yılında vefat ettiği tahmin edilmektedir. Vezir Ebu Abdullah el-Ceyhânî zamanında saraya şair veya kâtip olarak alınmış olması muhtemel olan Ebu Dülef ömrünü Sâmânoğulları sarayında geçirmiştir. Kendisi ile ilgili ilk kayda Sâmânîler’den Nasr b. Ahmed’in (914-943) hükümdarlığının sonlarına doğru rastlanır. Ebu Dülef’in iki eseri bulunmaktadır. Bunlardan ilki er-Risâletü’l-ûlâ (Riĥle ile’ś-Śîn) olarak bilinen ve Mis‘ar’ın, Çin’e yaptığı seyahatten söz ettiği eseri olup, ikincisi ise, er-Risâletü’ŝ-ŝâniye (Riĥle fî vasaŧı Âsiyâ) olarak bilinen elinizdeki eserdir.

BÜLTEN