DANNY S. PARKER

DANNY S. PARKER
Genç yaşta İkinci Dünya Savaşı tarihine yoğun ilgi duymaya başladı. Yirmi sene boyunca Joachim Peiper’ın biyografisi üzerine yoğun araştırmalar yaptı ve bu araştırmalar sırasında ABD ve Avrupa’da 200’ün üstünde mülakat gerçekleştirdi. Malmédy Katliamı’na ve bu katliamın başat aktörleri üzerine çalışıyor. Yazar, İkinci Dünya Savaşı’nın zengin tarihini korumak ve bu tarih aracılığıyla insanlara içgörüler sunmayı amaçlıyor.

BÜLTEN