CORNELIUS TACITUS

CORNELIUS TACITUS
Cornelius Tacitus 56/57’de soylu bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Genç yaşından itibaren iyi bir retorik eğitim almış olan Tacitus, İmparator Titus zamanında; 81/82’de quaestor, ardından İmparator Domitianus zamanında; 88’de praetor oldu. Agricola’nın 93’teki ölümüne kadar dört yıl boyunca Hispiania Citerior, Britannia, Cappadocia gibi yerlerde lejyon komutanlığı yaptı. 97’de, yani İmparator Nerva döneminde ise consul suffectus seçildi. Sonraki yıllarda eserlerini yazmaya daha çok vakit ayırsa da Traianus döneminde, 112-113 yıllarında Asia eyaletine prokonsül olarak atandı. Tacitus 98’de ilk olarak kısa eserlerini kaleme alarak tarih yazmaya başlamıştır. Kayınpederi Britannia valisi Iulius Agricola’nın biyografisi, Germen kavimlerinin kökeni, gelenekleri ve yerleşim alanlarını yazdığı Germania ve kendi döneminin hitabetiyle Cumhuriyet Dönemi’ninkini karşılaştırdığı Dialogus de Oratoribus, bu kısa eserleri arasındadır. Sonrasında kaleme aldığı, Iulius-Claudius’lar Dönemi’ni anlattığı Annales ve Dört İmparatorlar Yılı’nı anlattığı Historiae eserleriyle, Roma’nın en ünlü tarihçileri arasında ismini yazdırdı.

BÜLTEN