CHRISTOPHER I. BECKWITH

CHRISTOPHER I. BECKWITH
1945 doğumlu Amerikalı dilbilimci ve tarihçi Beckwith, Indiana Üniversitesi Orta Avrasya Çalışmaları Bölümü’nde görev yapmaktadır. Araştırmalarını Antik ve Orta Çağ Orta Asya’sı üzerine yoğunlaştırmıştır. Antik Tibetçe, Orta Avrasya dilleri, Orta Avrasya tarihi üzerine dersler vermektedir; Aramice, Çince, Japonca, Koguryo, Eski Türkçe, Özbekçe ve diğer Türk dilleri üzerine dilbilimsel araştırmalar yapmaktadır.

BÜLTEN