CH’ANG CH’UN

CH’ANG CH’UN
1148 yılında Çin’in şimdiki başkenti Pekin’e beş yüz kilometre mesafede bulunan Shantung Eyaleti’nde doğdu. Babasını ve annesini çok küçükken kaybetti. Fakir bir aileden gelen Ch’ang Ch’un hayatının ilk yıllarında sınırlı bir eğitim aldı. On dokuz yaşındayken Tao’yu ve öğretisini benimsedi. Wang Che’nin tesiriyle ilmini ikmal etti. Ch’üan-chen Mezhebi’nin baş keşişi oldu. İnsan hayatını uzatabileceği inancına sahipti ve uzun yaşamın sırrını bildiğine inanılırdı. Türk tarihi açısından değerli bir eser bırakan Ch’ang Ch’un 1227 yılında vefat etti.

BÜLTEN