B. H. LIDDELL HART

B. H. LIDDELL HART
20. yüzyılın önde gelen tarihçilerinden biri olan Sir Basil Liddell Hart 1895 yılında Paris’te doğdu. Ortaöğrenimini St Paul’s School, yükseköğrenimini ise Corpus Christi College, Cambridge’de gördü. Orduya katılarak Birinci Dünya Savaşı’nda görev yaptı; Somme Muharebesi’nde maruz kaldığı zehirli-gaz saldırısının muhtemel etkisiyle 1921 ve 1922 yıllarında iki kez kalp krizi geçirdi ve 1924 yılında aktif hizmet dışı kaldı. Üç yıl sonra yüzbaşı rütbesiyle ordudan emekli oldu. 1925 ila 1935 yılları arasında Daily Telegraph, 1935 ile 1939 yılları arasında ise The Times için askerî muhabirlik yaptı. Birinci Dünya Savaşı’nda kullanılan piyade odaklı cephe taarruzlarının büyük insan kayıplarıyla sonuçlanan başarısız bir strateji olduğunu, bunun yerine “dolaylı tutum” ile yüksek hareket kabiliyetine sahip zırhlı birliklere odaklı muharebeyi savundu. Fikirlerinden etkilenen kabine mensuplarının arzusuyla İngiliz ordusunun bahsi geçen modern bir doktrinin ışığında yeniden teşkilatlanması için 1930’ların ikinci yarısında danışmanlık yapıp planlar sundu. Lakin İngiliz ordusundaki tutucu ekolün de etkisiyle, hükûmet kendisinin arzularını vakitlice gerçekleştirmekte başarısız oldu. İngiliz ordusu bu muvaffakiyetsizliğin sonuçlarını İkinci Dünya Savaşı sırasında yoğun bir şekilde hissetmiştir. Kendisinin düşünce ve kitapları Almanya’da, İngiltere ve Fransa’da olduğundan çok daha dikkatli bir şekilde etüt edilmiş ve İkinci Dünya Savaşı sırasında pek çok bakımdan uygulamaya konmuştur. Muhtelif ülkelerin harp akademilerinde strateji ve taktik dersleri verip otuzdan fazla kitap yazmış, 1970 yılında İngiltere’nin Marlow kasabasında hayatını kaybetmiştir.

BÜLTEN