BAHTİYAR YALTA

BAHTİYAR YALTA
Yalta Ailesi, Balkan Savaşı’ndan sonra memleketleri Niş’ten Kosova’ya, oradan da Türkiye’ye göç etti. Türkiye’de ise önce İstanbul’a, ardından Adapazarı’na ve sıtma salgını nedeniyle oradan da Söğüt’e göçerler. Söğüt’te de fazla kalamayarak Tekirdağ’a bağlı Şarköy’ün Ormanlı (Kestanbol) köyüne yerleşen ailenin ilk çocuğu olarak, Bahtiyar Yalta 6 Mayıs 1925’te dünyaya gelir. Tekirdağ’da Süleyman Paşa İlkokulu’nda ve Tekirdağ Ortaokulu’nda okur. Konya/Akşehir’de Maltepe Askerî Lisesi’ni, Ankara’da Kara Harp Okulu’nu bitirerek, piyade asteğmeni olur. Çankırı’da Piyade Atış Okulu’ndan teğmen rütbesiyle, İstanbul Kağıthane’deki 246. Piyade Alayı’nın 4. Ağır Bölüğü’ne atanır. İstihkâm Okulu’ndaki kurstan sonra, 23. Piyade Tümeni Çavuş Talimgâhı’nda görevlendirilir. Ağustos 1950’de gönüllü olarak Kore’ye gider. Türk Tugayı’nın 241. Piyade Alayı’na bağlı 4. Ağır Bölüğü’ndeki Havan Takımı’na atanır. Kore’de bulunduğu sırada üsteğmenliğe yükselir. Kore Savaşı’ndan döndüğünde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’nın Karargâh Bölüğü İstihkâm Takımı’na, 1954 yılı Ağustosu’nda Kars Hudut Alayı’nın Akyaka (Kızılçakçak) Hudut 3. Piyade Bölüğü’ne ve Ağustos 1956’da yüzbaşılığa yükseltilerek, Ankara’nın Çubuk Kazası’ndaki 230. Piyade Alayı’nın 3. Piyade Bölük Komutanlığına atanır. 1957-1959 yıllarında Kara Harp Akademisi’nde okur. Stajını İstanbul Boğazı Anadolu Kavağı’ndaki 81. Deniz Piyade Taburu’nda tamamlar. Ağustos 1960’ta Kara Harp Okulu Öğrenci 2. Tabur komutanı olarak görevlendirilir. 22 Şubat 1962 olayı ile 24 Şubat 1962’de kıdemli kurmay binbaşı olarak emekli edilir. 21 Mayıs 1963’teki ihtilal girişimi neticesinde önce Ankara Mamak Askerî Cezaevi’ne, mahkemeler sonuçlanınca da 15 yıl hüküm giyerek Çorum Sivil Cezaevi’ne gönderilir ve 4 seneye yakın cezaevinde kalır. Ticaret, gazetecilik ve yöneticilik yapar. Kurucusu olduğu Korsavaş Derneği’nin 10 sene kadar genel başkanlığında bulunur. Neriman Hanım ile evlenen ve iki kız1-bir erkek2 evlat sahibi olan Bahtiyar Yalta, 31 Temmuz 2016 günü hayata gözlerini kapatmıştır.

BÜLTEN