AUGUSTINUS

AUGUSTINUS
Antik Roma döneminin en önemli filozof ve teologlarındadır. 354- 430 yılları arasında yaşamıştır. Ortaçağ Hıristiyan düşüncesinin temel figürlerinden biri olarak kabul edilir. Felsefi teoloji, mantık, ahlâk ve Hıristiyan teolojisi üzerine eserler yazmıştır. Augustinus’un yüzden fazla kitabı, üç yüzden fazla mektubu ve beş yüzden fazla vaazı günümüze ulaşmıştır. Belli başlı eserleri şunlardır: Contra Academicos, Soliloquia, De Immortalitate Animae, De Magistro, Libero Arbitrio, Contra Fortunatum, Contra Faustum Manichaeum, De Trinitate, Confessiones, De Doctrina Christiana, Retractationes, De Civitate Dei

BÜLTEN