ALİ BİLGİN VARLIK

ALİ BİLGİN VARLIK
1983 yılında Kara Harp Okulundan, 1994’te Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur. Muvazzaflık döneminde Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birlik ve karargahlarında görev yapmış, yurt dışında ABD, Irak, Belçika, Bosna-Hersek ve Afganistan’da muhtelif uluslararası karargahlarda çalışmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2013 yılında Kurmay Albay rütbesinde emekli olmuştur. Lisans eğitimlerini inşaat mühendisliği ve iktisat alanlarında tamamlamıştır. Yüksek lisanslarını işletme ve uluslararası ilişkiler, doktorasını uluslararası ilişkiler alanında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yapmıştır. Güvenlik savunma yönetimi, askerî tarih ve strateji, Orta Doğu ve küreselleşme konularında çalışmalar yapmakta, lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. Çalışma konuları kapsamında muhtelif akademik yayınları bulunmaktadır. Strateji, Harp ve Askeri Harekât Üzerine Dünya Klasikleri Öz inceleme Dizini (2012), Oktay Bingöl ile birlikte Güvenlik Çalışmaları (Cilt-I): Kuramsal Yaklaşımlar (2020), Güvenlik Çalışmaları (CiltII): Güvenlik Sektörleri ve Sorunları (2022), Güvenlik Çalışmaları (Cilt-III): Uluslararası Güvenlik Rejimleri ve Örgütler (2023) başlıklı kitapların, Milli Güvenlik ve Askeri Bilimler Akademik Dergisi (2012- 2015) ile Stratejik Bakış Dergisi’nin (2018-devam ediyor) editörlüğünü yapmıştır. The Middle East Files (SHAPE, 1999), Oktay Bingöl ile birlikte hazırladığı 15 Temmuz Sonrası Türk Ordusu, Kriz ve Çıkış (2017), Küreselleşme; Dönüştüren Bir Sürecin Analizi (2018) ve Afganistan (2023) isimli kitapları yayımlanmıştır. İstanbul Arel Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü öğretim üyeliği görevlerini yürütmektedir.

BÜLTEN