AHMET YURTTAKAL

AHMET YURTTAKAL
Lisans öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde tamamladı. Çanakkale Muharebeleri’nde Gelibolu Yarımadası’nın tahliyesi üzerine yaptığı çalışmasıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü’nden yüksek lisans diplomasını aldı. Cevat Çobanlı Paşa Çanakkale Kahramanı (2014), 18 Mart Kahramanı Cevat Paşa (2018) İhtiyat Zâbiti Münim Mustafa’nın Harp Hatıraları, Kanal Seferi’nden Çanakkale’ye (2018) adlı eserleri yayına hazırladı. Çanakkale Muharebeleri ve muharebe alanlarına dair birçok inceleme ve bilimsel araştırma projelerinde görev aldı. Sempozyum, kongre ve panelde bildiri sundu. Çeşitli kitap, ulusal dergi ve sitelerde makaleleri yayımlandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

BÜLTEN