ABDULAHAD BAHADIR HAN

ABDULAHAD BAHADIR HAN
Emir Seyid Abdulahad Han 1859 yılında Kermine şehrinde dünyaya geldi. Şehzadelik döneminde oldukça iyi bir eğitim aldı ve 1883’te veliaht konumuna yükseldi. Babasının ölümü ve Rus Çarlığı’nın desteğiyle 1885 yılında tahta geçti. Saltanatı döneminde kölelik resmi olarak kaldırıldı. Eğitim ve kültür alanında büyük çalışmalar yapıldı. Abdulahad Han 1910 yılında vefat etti.

BÜLTEN