ULUSLARIN YÜKSELİŞİ KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

MURAT YÜLEK

ULUSLARIN YÜKSELİŞİ

İmalat, Ticaret, Sanayi Politikası ve Ekonomik Kalkınma

SÖMÜRGELEŞTİRMEDEN SANAYİLEŞMEYE

TİCARETTEN KALKINMAYA
SANAYİ POLİTİKALARINDAN YERLİLEŞME VE TEKNOLOJİYE…

Coğrafi keşiflerden önce ve sonra hem eski hem de yeni dünya düzeninde sanayileşme adım adım nasıl gerçekleştirildi? Sömürgeleştirme yolunda hangi stratejiler uygulandı? İleri sanayi ülkeleri nasıl bu kadar gelişebildiler? Türkiye, sanayileşmenin neresinde? Türkiye’ye uygun sanayi ve teknoloji politikaları hangileri? Yerlileşme ne işe yarar?

Elinizdeki kitap bu sorulara cevap vermenin yanı sıra, oldukça iddialı bir başka konuyu da enine boyuna tartışmaya açıyor: Sanayileşme ekonomik açıdan faydalı ve kalkınma için zorunlu olsa da, oldukça maliyetli, riskli ve karmaşık bir süreci gerektirir. Öte yandan, modern çağda da öncesinde de hiçbir sanayileşme süreci tesadüf değildir. İşte “sanayi politikalarına” duyulan ihtiyaç bu yüzden ortaya çıkıyor…

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü sanayi ve uluslararası ticaret tarihini incelerken günümüzün sanayileşmiş ülkelerinin bunu nasıl başardıkları, tarihî gerçeklere dayanarak anlatılıyor. İkinci bölümde üretim ve ticaret dengesi konuları ele alınırken sanayi üretiminin “neden” kalkınma için zorunlu olduğu, imalat sanayinin ekonomik ve ticari açıdan önemi, dünyada sanayi üretimini kimlerin yaptığı ve kimlerin neyi ihraç ettiği üzerinde duruluyor. Katma değerden cari dengeye, tebessüm eğrisinde para kazandırmayan üretime, verimlilikten artışlarının kalkınmayı başarmada neden yetmeyeceğinden markalaşma ve teknolojiye sanayi ve sanayi politikaları geniş bir çerçevede ele alınıyor. Kitabın son bölümünde ise sanayi politikaları ve sanayileşme süreçleri anlatılıyor. Standartlaştırılmış sanayileşme sürecinin tanımı, sanayileşme aşamalarına en uygun sanayi politikaları, Airbus ve Saab’dan Güney Kore’nin otomobil ve nükleer reaktör sanayilerini nasıl kurdukları bu bölümün konuları.

IMF eski ekonomisti ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, “ULUSLARIN YÜKSELİŞİ: İmalat, Ticaret, Sanayi Politikası ve Ekonomik Kalkınma” kitabında dünyanın bilhassa yaşadığımız çağda en çok peşine düştüğü konuların izini sürüyor…

 • Kategori: İŞ DÜNYASI
 • Dizi: İş Dünyası
 • Çevirmen: Gökçen Karaca Şahin
 • Özgün Adı: How Nations Succeed: Manufacturing, Trade, Industrial Policy, and Economic Development,
 • Özgün Dili: İngilizce
 • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
 • Boyutlar: 13,5X21
 • Kapak Türü: Karton Kapak
 • Sayfa Sayısı: 400
 • Basım Tarihi: Mart 2019
 • ISBN: 978-605-7635-04-4
 • Barkod No: 9786057635044