SAVAŞ ÇALIŞMALARI EL KİTABI KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

MESUT UYAR

SAVAŞ ÇALIŞMALARI EL KİTABI

Savaşın insanlık tarihi kadar eski olduğu klişesi sıklıkla tekrar edilir. Bunun doğruluğu veya yanlışlığı son beş yüzyıldır tartışıl­maktadır. Ancak ilginç bir şekilde savaşın bilimin konusu haline gelmesi oldukça yenidir. 1. Dünya Savaşı’nın bitişi ve uluslarara­sı ilişkiler disiplininin kurulmasıyla savaş bilimin konusu haline geldi. Bir başka büyük savaş 2. Dünya Savaşı sayesinde fen bilim­leri dahil mevcut akademik disiplinlerin neredeyse tamamı sava­şı incelemeye hiç değilse yan etkileri ve tahribatıyla uğraşmaya başladı. Ancak Türkiye’de Savaş Çalışmaları alanı dünyadaki gelişmelerden geri kalmıştır.

Bu kitabın hazırlanmasının amaçlarından biri ve en önemlisi Türkçe literatürdeki boşluğun doldurulması ve yeni bir başlangıç yapılmasını sağlamaktır. Savaş Çalışmaları El Kitabı giriş niteliğinde bir referans eser­dir. Savaş ve askeri bilimlerle ilgili alt disiplinleri beraber ve bü­tünlük içinde tanıtmayı amaçlamaktadır. Genç aka­demisyenlere ve genel okuyucu kitlesine temel bilgi ve kavramla­rı rahatlıkla anlayabilecekleri şekilde sunmaktır. Bunun yanında savaşın ne kadar önemli ve karmaşık olduğunu ve bilimsel olarak incelenmesinin önemi göstermektir. Kitapta askeri tarih, güvenlik çalışmaları, savunma çalışmaları, istihbarat çalışmaları, askeri sosyoloji, askeri etik, askeri harekât araştırması, askeri düşüncenin gelişimi ve Clausewitz, medya ve savaş ile savaş oyunları gibi alanın çok önemli konuları uzmanları tarafından yazılmıştır.

Mesut Uyar’ın editörlüğünde hazırlanan “Savaş Çalışmaları El Kitabı” Türkiye’de Savaş Çalışmaları alanında önemli bir boşluğu dolduracak ve okuyucuların savaşı bilimsel olarak incelemesini sağlayacaktır.

Katkıda Bulunanlar:

Savaş ve Savaş Çalışmaları – Mesut Uyar

Askeri Tarih, Tarihsel Gelişimi TARIH, Yazarlar ve Okurları Üzerine Bir Değerlendirme – Ahmet Özcan

Güvenlik Çalışmaları – Hayrettin Küpeli

Savunma Çalışmaları – Çağlar Kurç

İstihbarat Çalışmaları – Emrah Özdemir

Askeri Sosyoloji – Barış Ateş

Askeri Etik – İbrahim Sani Mert

Strateji Düşüncesinde Yorum ve Tahrifat: Clausewitz Olayı – Ali L. Karaosmanoğlu

Medya ve Savaş – Mehmet Işık

Askeri Harekât Araştırması – Uğur Ziya Yıldırım

Savaş Çalışmalarının Laboratuvarı: Savaş Oyunları – Fatih Baş

  • Kategori: 2021 KİTAPLARIDÜNYA TARİHİTARİH
  • Dizi: Dünya Tarihi
  • Özgün Dili: Türkçe
  • Kapak Tasarımı: Kutan Ural
  • Boyutlar: 13,5x21 cm
  • Kapak Türü: Karton Kapak
  • Sayfa Sayısı: 400
  • Basım Tarihi: Ekim 2021
  • ISBN: 978-625-7631-48-8
  • Barkod No: 9786257631488