BERNARD MONTGOMERY KİTABIN KAPAK GÖRSELİNİ İNDİR

TIM MOREMAN

BERNARD MONTGOMERY

Tarihin en büyük komutanlarının yaşam öyküleri, muharebe tecrübeleri, uyguladıkları taktikler ve stratejiler…

Dünya tarihinin en büyük komutanlarını tüm yönleriyle inceleyen OSPREY Büyük Komutanlar Serisi, Bernard Montgomery ile devam ediyor…

İkinci Dünya Savaşı’nın en tanınan İngiliz generali Bernard Law Montgomery gerek katı disiplini gerekse talim terbiye konusundaki üstün yetenekleriyle İngiliz ordusunu alelade bir ordudan savaş kazandıran bir enstrümana dönüştürdü.

Rahip Henry Montgomery ve Maud Farrar’ın dokuz çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya geldi. Aile, iki taraftan da seçkin bir geçmişe sahipti. Henry’nin babası, Hint İsyanı’yla ünlenen ve 6 sene boyunca Pencap’ta koloni valiliği yapan Sör Robert Montgomery’ydi. Maud ise Viktoryen dönemin seçkin bir din adamı, yazarı ve eğitimcisi Frederic William Farrar’ın kızıydı. Bernard, 1907 Ocak’ında Sandhurst Kraliyet Harp Okulu’na girdi. Kendi devresinde 36. olarak mezun olmayı başardı ve 19 Eylül 1908’de Kraliyet Warwickshire Alayı’na teğmen olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı’na 26 Ağustos 1914’te La Cateau’da katıldı. Daha sonra 1914 Ekim’inde Birinci Ypres Muharebesi’nde görev yaptı ve muharebeden ağır yaralı olarak çıktı. Nekahet döneminin ardından 104. Tugay Kurmay Başkanı olarak atandı. Daha sonrasında hayatını şekillendirecek olan hazırlık ve planlama yeteneklerini bu görev sırasında parlattı.

Montgomery’nin kader anı ise 1942 Ağustos’unda Kuzey Afrika’daki Sekizinci Ordu komutanlığına atanışıydı. Dağılma tehlikesi yaşayan İngiliz ordusunu kendi karakteriyle tertip ederek ayağa kaldırmayı başardı. Kurmayları tepeden tırnağa değiştirdi ve Rommel’in karşısına bambaşka bir ordu çıkardı. Alam Hayfa’da ilk mutlak İngiliz zaferini kazandı. İkinci El Alameyn Muharebesi’nde Lightfoot ve Supercharge Harekâtlarıyla Rommel’e sert bir darbe indirdi. Bu darbe sonunda Panzerarmee Afrika dağıldı ve Rommel Kuzey Afrika’yı terk etti.

Monty, 1943 Aralık’ında İngiliz 21. Ordu Grubu Komutanı ve Müttefik Kara Kuvvetleri geçici komutanı olarak atandı. D-Day’in taslak planını çizdi. Hazırlanışına büyük katkı verdiği Overlord Harekâtı’yla Müttefik askerlerini Kıta Avrupası’na çıkardı. Daha sonra kariyerinin en büyük hatası olan Market Garden Harekâtı’nı hazırladı. Bulge Muharebesi’nde görev yaptı ve İkinci Dünya Savaşı’nı 21. Ordu Grubu’yla Hamburg yakınlarındaki Lüneburg Heath’te noktaladı.

Tim Moreman’in harita, fotoğraf ve resimlerle desteklenen bu çalışması, Montgomery’nin muharebelerini, taktiklerini, kararlarını ve kişiliğini titizlikle irdeliyor.