WARREN TREADGOLD

WARREN TREADGOLD
National Endowment for the Humanities Bizans Çalışmaları Profesörü ve Saint Louis Üniversitesi Tarih Profesörüdür. Lisans ve doktora dere- celerini Harvard’dan alan Treadgold, UCLA, Stanford, UC Berkeley, Hillsdale College ve Florida International University’de ders vermiş ve Münih Üniversitesi, Berlin Özgür Üniversitesi, Oxford All Souls College ve Washington’daki Woodrow Wilson International Center for Scholars’da araştırma bursları kazanmıştır. Bizans, Ortaçağ ve Geç Antik Çağ tari- hi ve edebiyatı üzerine on kitap ve çok sayıda makale yayınlamış ve Commentary, The Weekly Standard, The Wilson Quarterly ve Academic Questions dergilerinde yükseköğretim üzerine makaleler yayımlamıştı

BÜLTEN