SİBEL AKGÜN

SİBEL AKGÜN
Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Yüksek Lisans eğitimini Sakarya Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktorasını Ankara Üniversitesinde yapmıştır. Kıbrıs, Balkanlar, Türk dış politikası, diplomasi tarihi konularında çalışmalar yapmaktadır. Halen Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

BÜLTEN